ReadyPlanet.com
dot dot

 

กิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2565

More...

โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

More...

ภาษาเป็นสิ่งที่ใช้ในการสื่อสาร โดยเฉพาะ"ภาษาพูด" หากมีปัญหาอาจส่งผลการเรียนรู้ พฤติกรรม อารมณ์ และการเข้าสังคมของเด็กได้

More...

โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการแบบกลุ่ม  CDLC Smart group 
(สำหรับเด็ก อายุ 
1.5 ปี ถึง ปี ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ) 

More...

บทความสุขภาพ  คลิกเลย !!!!!
More...

 การช่วยเหลือประคับประคองจากผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง นั้นสำคัญมาก เพื่อให้สามารถรับมือกับพฤติกรรมต่างๆของเด็กได้อย่างเท่าทันและเข้าใจ

 

 

More...