ReadyPlanet.com
dot dot
โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการ Duo play
 

โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการแบบคู่(Duo play)

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษาและสังคมดีขึ้น สื่อสารได้อย่างเหมาะสม สามารถเริ่มต้นมีปฎิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น รู้จักแบ่งปัน มีพัฒนาการด้านการเล่นที่เหมาะสมตามวัย สามารถปรับตัวและอยู่ในกฎกติกาทางสังคมได้

-เล่นกับเพื่อนไม่เป็น

-ยอมรับกฎกติกาไม่ได้

-แพ้ไม่เป็น

-เริ่มสื่อสารกับเพื่อนหรือบุคคลอื่นไม่เป็น

-เข้าสังคมยาก

-ใช้ภาษาไม่เหมาะสม

 

 

-เป็นเพื่อนกันหรือพี่น้องก็มาได้

-จะจับคู่มาเองหรือมาเจอเพื่อนใหม่ก็ได้

 

เกณฑ์พิจารณาโปรแกรมDuo play

1.อายุใกล้เคียงกันหรือเท่ากัน (3-6ปี)

2. ทักษะการเล่นใกล้เคียงกันหรืออยู่ในระดับเดียวกัน

3.สะดวกมาในวันและเวลาเดียวกัน

 

 

 

หากสนใจโปรแกรมของเรา สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก ตึกสมสราญ ชั้น 1

หรือโทร 098-2597582
ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2565 article
ข้อแนะนำการเตรียมตัวมารับบริการที่ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก article
ประมวลภาพในกิจกรรมงานวันคริสมาสต์ ปี2562 ของเด็กๆในโปรแกรม CDLC Smart Group
ประมวลภาพในกิจกรรมงานวันลอยกระทง ปี2562 ของเด็กๆในโปรแกรม CDLC Smart Group
ประมวลภาพในกิจกรรมงานบรรยายเรื่อง ภาวะเอ็นข้อหย่อนในเด็ก และตรวจคัดกรองภาวะเอ็นข้อหย่อนในเด็ก
ขอเชิญร่วมกิจกรรม และฟังบรรยาย เรื่องภาวะเอ็นข้อหย่อนในเด็ก และตรวจคัดกรองภาวะเอ็นข้อหย่อนในเด็ก
ประมวลภาพกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรม เนื่องในวันสงกรานต์ 2562 เด็กๆโปรแกรม CDLC SMART GROUP
ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก (CDLC) โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรม OPEN HOUSE 2019
ประมวลภาพกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรม เนื่องในวันสงกรานต์ 2561 เด็กๆโปรแกรม CDLC SMART GROUP
ร.พ.บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ร่วมออกบูธงาน รักลูกเฟสติวัล 2017
เรียนรู้ทักษะทางสังคมกับศูนย์ CDLC
ศูนย์ CDLC เปิดคลินิกปัญหาการกิน