ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2565 article

           ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมลงทะเบียนกิจกรรมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม พ.ศ. 2565

 

 

1. คัดกรองพัฒนาการ ( ช่วงอายุ 2-5 ปี ) หรือประเมิน Sensory Integration ( ช่วงอายุ 4-8 ปี ) โดยนักกิจกรรมบำบัด ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )

2. ปรึกษาปัญหาพัฒนาการเบื้องต้น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็ก หรือนักกิจกรรมบำบัด

 

  หมายเหตุ

 

 

 * ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-532-4444 ต่อ 1135 หรือ 1143 ในช่วงเวลา 8.30 – 16.00 น. เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ ( จำกัดสิทธิ์ 30 ท่านแรกเท่านั้น )

** กรุณานัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น ไม่รับ Walk in ) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

 

 

 

 

 ข่าวสารและกิจกรรม

ข้อแนะนำการเตรียมตัวมารับบริการที่ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก article
ประมวลภาพในกิจกรรมงานวันคริสมาสต์ ปี2562 ของเด็กๆในโปรแกรม CDLC Smart Group
ประมวลภาพในกิจกรรมงานวันลอยกระทง ปี2562 ของเด็กๆในโปรแกรม CDLC Smart Group
ประมวลภาพในกิจกรรมงานบรรยายเรื่อง ภาวะเอ็นข้อหย่อนในเด็ก และตรวจคัดกรองภาวะเอ็นข้อหย่อนในเด็ก
ขอเชิญร่วมกิจกรรม และฟังบรรยาย เรื่องภาวะเอ็นข้อหย่อนในเด็ก และตรวจคัดกรองภาวะเอ็นข้อหย่อนในเด็ก
โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการ Duo play
ประมวลภาพกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรม เนื่องในวันสงกรานต์ 2562 เด็กๆโปรแกรม CDLC SMART GROUP
ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก (CDLC) โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรม OPEN HOUSE 2019
ประมวลภาพกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรม เนื่องในวันสงกรานต์ 2561 เด็กๆโปรแกรม CDLC SMART GROUP
ร.พ.บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ร่วมออกบูธงาน รักลูกเฟสติวัล 2017
เรียนรู้ทักษะทางสังคมกับศูนย์ CDLC
ศูนย์ CDLC เปิดคลินิกปัญหาการกิน