ReadyPlanet.com
dot dotกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2565article

กิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2565

ข้อแนะนำการเตรียมตัวมารับบริการที่ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กarticle

โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ประมวลภาพในกิจกรรมงานวันคริสมาสต์ ปี2562 ของเด็กๆในโปรแกรม CDLC Smart Group
ประมวลภาพในกิจกรรมงานวันลอยกระทง ปี2562 ของเด็กๆในโปรแกรม CDLC Smart Group
ประมวลภาพในกิจกรรมงานบรรยายเรื่อง ภาวะเอ็นข้อหย่อนในเด็ก และตรวจคัดกรองภาวะเอ็นข้อหย่อนในเด็ก"ภาวะเอ็นข้อหย่อนในเด็ก และตรวจคัดกรองภาวะเอ็นข้อหย่อนในเด็ก "

ขอเชิญร่วมกิจกรรม และฟังบรรยาย เรื่องภาวะเอ็นข้อหย่อนในเด็ก และตรวจคัดกรองภาวะเอ็นข้อหย่อนในเด็ก

ขอเชิญร่วมกิจกรรม และฟังบรรยาย
เรื่องภาวะเอ็นข้อหย่อนในเด็ก และตรวจคัดกรองภาวะเอ็นข้อหย่อนในเด็ก

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 11.00น.

โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการ Duo play

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษาและสังคมดีขึ้น สื่อสารได้อย่างเหมาะสม สามารถเริ่มต้นมีปฎิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น รู้จักแบ่งปัน มีพัฒนาการด้านการเล่นที่เหมาะสมตามวัย สามารถปรับตัวและอยู่ในกฎกติกาทางสังคมได้

ประมวลภาพกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรม เนื่องในวันสงกรานต์ 2562 เด็กๆโปรแกรม CDLC SMART GROUP

 ประมวลภาพกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรม โรงพยาบาล บีแคร์เมดิคอล เซ็นเตอร์   เนื่องในวันสงกรานต์ ปี2562  ของเด็กๆโปรแกรม CDLC SMART GROUP

ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก (CDLC) โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรม OPEN HOUSE 2019

 ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก (CDLC)  โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรม OPEN HOUSE 2019 


ประมวลภาพกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรม เนื่องในวันสงกรานต์ 2561 เด็กๆโปรแกรม CDLC SMART GROUP

 ประมวลภาพกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรม เนื่องในวันสงกรานต์ 2561 เด็กๆโปรแกรม CDLC SMART GROUP

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]