ReadyPlanet.com
dot dot
บทความสุขภาพ  คลิกเลย !!!!!


ดาวน์โหลดฟรี! หนังสือ"เปิดโลกจิตวิทยาเด็ก"article
เปิดเทอมแล้ว!!! จะฝึกลูกแยกจากอย่างไรดี

 การช่วยเหลือประคับประคองจากผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง นั้นสำคัญมาก เพื่อให้สามารถรับมือกับพฤติกรรมต่างๆของเด็กได้อย่างเท่าทันและเข้าใจ

 

 

"เก่งเต็มเมือง แต่คิดไม่เป็น" วิกฤตเด็กปฐมวัย ความสิ้นหวังการศึกษาไทย!

เก่งเต็มเมือง แต่คิดไม่เป็น" วิกฤตเด็กปฐมวัย ความสิ้นหวังการศึกษาไทย!

คลินิกวัดไอคิว ทดสอบไอคิว วัดiq ทดสอบiq วัดไอคิวโรงพยาบาล วัดไอคิวได้ที่ไหน วัดiqที่ไหน ทดสอบไอคิวที่ไหน โรงพยาบาล บีแคร์ วัดสติปัญญา เชาวน์ปัญญา วัดไอคิว ศูนย์วัดไอคิว สถาบันวัดไอคิวIQการวัดไอคิว คืออะไร ควรวัดเมื่อใด?

 ไอคิว (Intellectual Quotient: IQ) หรือระดับเชาวน์ปัญญา คือความสามารถในการเรียนรู้ การคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ไอคิวจึงเหมือนเป็นเครื่องชี้วัดความฉลาดอย่างหนึ่ง วัยเด็กเป็นช่วงอายุที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเชาวน์ปัญญาให้สมบูรณ์ เพราะนอกจากพันธุกรรมที่ส่งผลต่อระดับไอคิวของเด็กแล้ว....

ทำไมต้องเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก?

      ขณะนี้ประเทศไทยเผชิญปัญหาประชากร ทั้งเชิงโครงสร้างและคุณภาพ จำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงจากเมื่อ 20 ปีก่อนที่ปีละเกือบ 9แสนกว่าคน ล่าสุดในปี 2557 มี 7.7 แสนคน แนวโน้มลดลง ส่งผลให้คนวัยทำงานในอนาคตลดลง ขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้มีประมาณ 9 ล้านคน คาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น 15 ล้านคน นอกจากจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงแล้วที่น่าเป็นห่วงคือคุณภาพเด็กไทยลดลงและมีผลกระทบเป็นลูกโซ่

        

ทำไมลูกถึงอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้?article

          คุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมค่ะ ว่าทำไมลูกถึงอ่านหนังสือไม่ออก อ่านตกหล่น อ่านข้ามบรรทัด สะกดคำไม่ถูกหรือสับสนตัวอักษรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น ด ต ภ ถ และ เขียนหนังสือไม่ได้ สับสนในการม้วนหัวเข้าหรือหัวออก เขียนพยัญชนะหรือตัวเลขสลับกันในตัวที่คล้ายคลึงกัน เช่น ด-ต ภ-ก b-d 6-9 และการเว้นช่องไฟในการเขียน โดยการอ่านและการเขียนนั้นเป็นทักษะที่สำคัญในวัยเรียน ถ้าหากเด็กไม่สามารถทำได้ก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ เมื่อเกิดขึ้นบ่อยครั้งจะทำให้เด็กรู้สึกคับข้องใจและอาจจะนำไปสู่การปฏิเสธการอ่านและการเขียนหนังสือได้

เด็กพูดช้าarticle

 เด็กพูดช้า

การพูดเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษา และการสื่อความหมายบ่งบอกถึงระดับสติปัญญาในเด็ก เด็กที่สามารถสื่อความหมายกับผู้อื่นทราบได้ บอกความต้องการหรือความรู้สึกให้ผู้อื่นทราบได้ ก็จะเป็นเด็กที่มีอารมณ์แจ่มใสและมีพัฒนาการทางด้านสัวคมก้าวหน้าได้ดี
ควรสงสัยว่าเด็กพูดช้าหรือมีปัญหาทางการพูดเมื่อใด
การที่จะบอกว่าเด็กพูดช้าหรือจะมีปัญหาทางด้านการพูดหรือไม่นั้น ไม่ควรจะเสียเวลาเกิน 2 ปี แล้วจึงนำเด็กออกไปตรวจ เพราะถ้าสังเกตให้ดี เด็กอาจมีพฤติกรรมที่แสดงว่าอาจมีปัญหาในด้านการพูดตั้งแต่ขวบปีแรกแล้ว
อาหารที่เหมาะสมตามวัย ตั้งแต่วัยแรกเกิด – 5 ปี article

 อาหารที่เหมาะสมตามวัย  ตั้งแต่วัยแรกเกิด – 5 ปี         

         อาหารมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการของสมอง ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาตลอดจนวัยเด็ก หากภาวะโภชนาการบกพร่อง จะนำไปสู่การเจริญเติบโตที่ไม่สมบูรณ์ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทำให้เจ็บป่วยบ่อย จะมีผลกระทบต่อสติปัญญา และความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก  
         อาหารที่มีคูณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามวัย จะส่งเสริมทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตตามวัยได้  ปัญหาที่พบการให้อาหารตามวัยที่ไม่เหมาะสมเกิดจาก เริ่มให้เร็วเกินไป ส่วนประกอบที่ไม่เหมาะสม  สารอาหารที่ไม่เพียงพอ เป็นต้น หลักการให้อาหารตามวัยอย่างเหมาะสมต้องสมวัย มีปริมาณที่เพียงพอ และมีความปลอดภัย รวมถึงต้องเหมาะสมกับความหิวอิ่มและพัฒนาการตามวัยของทารก
ทำไมต้องบูรณาการประสาทสัมผัสarticle

 ในเด็กปกติเมื่อได้รับการส่งเสริมให้เด็กสามารถรับรู้ความรู้สึกผ่านการเห็น  การได้ยิน  การรับรส  การได้กลิ่น  การสัมผัส  การทรงตัว  การเคลื่อนไหวและการรับรู้ผ่านเอ็น  ข้อต่อและกล้ามเนื้อได้อย่างสมบูรณ์  มีการบันทึกข้อมูลความรู้สึก ปรับระดับความรู้สึก โดยมีการบูรณาการการรับรู้ความรู้สึก (Sensory Integration) แยกแยะความรู้สึก และการตอบสนองเพื่อการปรับตัว โดยผ่านการทำงานของสมองและระบบประสาท  ทำให้เด็กสามารถเติบโตได้ตรงตามวัย

 

หน้า 1/1
1
[Go to top]