ReadyPlanet.com
dot dot
โปรแกรม Smart Scan เพื่อทดสอบพัฒนาการ และวัดระดับของเชาวน์ปัญญา (IQ-Test) วันนี้ จนถึง 31 ม.ค. 62 นี้เท่านั้น

 
CDLC Smart Group

1.โปรแกรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการ CDLC Smart Group สำหรับเด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี article
2. นวดสัมผัสทารก (Baby Massage) article
3.โปรแกรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการ (เสาร์-อาทิตย์) article