ReadyPlanet.com
dot dot
3.โปรแกรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการ (เสาร์-อาทิตย์) article

 

โปรแกรมกลุ่มส่งเสริมทักษะสังคม (Social skill group)

สำหรับเด็กอายุปี เดือน ถึง 8 ปี แบบกลุ่มครั้งละ 1-2 ชั่วโมง   (เสาร์-อาทิตย์) 
 
เพื่อส่งเสริมทักษะสังคม พัฒนาการด้านต่างๆ

การช่วยเหลือตนเอง ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัส
 

 
CDLC Smart Group

โปรแกรม Smart Scan เพื่อทดสอบพัฒนาการ และวัดระดับของเชาวน์ปัญญา (IQ-Test) วันนี้ จนถึง 31 ม.ค. 62 นี้เท่านั้น
1.โปรแกรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการ CDLC Smart Group สำหรับเด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี article
2. นวดสัมผัสทารก (Baby Massage) article