ReadyPlanet.com
dot dot
2. นวดสัมผัสทารก (Baby Massage) article

 นวดสัมผัสทารก  (BABY MASSAGE)

 - ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท 
- ช่วยกระตุ้นให้เด็กนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
* ช่วยลดความตึงตัวของระบบการย่อยอาหาร เทคนิคการนวดจะช่วยไล่ลม และลดอาการ  ปวดโคลิก           
* กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต และระบบน้ำเหลือง ทำให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้รับ ออกซิเจน อย่างเพียงพอ
* เร่งเร้า กระตุ้น การรับรู้การสัมผัสของมือทารก และกระตุ้นประสาทสัมผัสด้านอื่น ๆ ร่วม ด้วย ได้แก่ การมองเห็น    การได้ยิน จากการจ้องมอง สบตา และการพูดคุยของพ่อแม่  ระหว่าง   การนวด เพิ่มความผ่อนคลาย ซึ่งผลจากการผ่อนคลายจะทำให้ระดับความตึงเครียด และวิตกกังวลในทารกลดลง 
* และทำให้ข้อต่อต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้น เกิดความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหว   
 
   

 


 

 
CDLC Smart Group

โปรแกรม Smart Scan เพื่อทดสอบพัฒนาการ และวัดระดับของเชาวน์ปัญญา (IQ-Test) วันนี้ จนถึง 31 ม.ค. 62 นี้เท่านั้น
1.โปรแกรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการ CDLC Smart Group สำหรับเด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี article
3.โปรแกรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการ (เสาร์-อาทิตย์) article